C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Escola Rafael Casanova

El element amb contingut d’amiant retirat ha estat un conjunt de sostres de plaques de fibrociment en el pati de l’escola. Aquests sostres es troben a la zona de l’hort de l’escola i fora del edifici, per el que la contaminació dels espais interiors no és possible. DETALL DE LES CONSTRUCCIONS:

Les plaques es varen anar traient senceres de una en una, i portades directament a bigbag homologat per a residus amb contingut d’amiant al costat del camió. Un cop plenes es tancaven i carregaven al camió per a la seva posterior gestió.

Al treure els elements sencers i de una sola peça la probabilitat de dispersió de fibres al ambient es quasi nul·la, no obstant mentre varen durar els treballs es va fer presa de mesurament personal.

Això vol dir que un dels treballadors porta en tot moment una bomba d’aspiració que recull mostra de l’aire que hi ha al seu voltant en un suport, aquest es porta al laboratori i es fa recompte de les fibres que hi ha en ell. Si el resultat del mesurament és correcte implica que la feina s’ha fet correctament i els procediments emprats han estat els adients per a no provocar dispersió de fibres d’amiant a l’ambient. Per tant es pot dir que l’ambient en el que s’ha treballat està net.

dav
Detall del captador (marcat en vermell)

Els resultats del laboratori d’aquest mesurament varen sortir INFERIORS AL LÍMIT DE DETECCIÓ, això vol dir que no havien proutes fibres en el filtre com per a que el mètode ens doni una quantitat exacta. D’això es desprèn que la metodologia emprada va ser la correcta i que no es va produir cap alliberament significatiu de fibres al ambient. (El original del resultat d’aquest mesurament està en posessió de la Unitat de prevenció de riscos laborals del ajuntament de Sant Boi del Llobregat).

resultatsmesurament

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies