C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Identificació Amiant

LA IDENTIFICACIÓ D’AMIANT EN EDIFICIS, ESPAIS INDUSTRIALS O INSTAL·LACIONS ÉS UN REQUISIT LEGAL !!!

Cal·libració prèvia de la bomba.

La normativa actual d’aplicació (RD 396/2006), en el seu article 10 «Disposiciones específicas para determinadas actividades«, ens marca que abans de les obres de demolició o manteniment, els empresaris hauran d’adoptar, si es necessari, totes les mesures adequades per a identificar els materials que poden contenir amiant. Si existeix el mínim dubte envers la presència d’amiant en l’edifici a enderrocar o mantenir, s’hauran de complir totes les exigències legals d’aquest Reial Decret.

A aquests efectes el informe de identificació haurà de quedar reflectit en el estudi de seguretat i salut o en el estudi bàsic de seguretat i salut a que es refereix el RD 1627/1997, de les obres de construcció. Per tant és necessari en les obres en les que hi hagi una direcció facultativa.

En la Resolució del Parlament Europeu de 14 de Març de 2013 envers els riscos per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i les perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent en el territori Europeu, demana als estats membres que avancin en el procés d’eliminació gradual de tot l’amiant instal·lat en el menor temps possible, així com la confecció d’un registre d’edificis amb contingut d’amiant, que per a edificis públics o de pública concurrència haurà d’estar llest en breu (Tot això explicat anteriorment aquí en: Eradicar l’amiant en la UE, des d’on teniu accés a la Resolució del Parlament Europeu)

És per això que a VERDMON ens hem preparat per a poder donar les solucions que organismes oficials i ajuntaments, així com també els professionals de la construcció necessitaran en un futur immediat, enviant al seu director tècnic d’amiant a l’únic curs de Identificació, Presa de Mostres, Anàlisi i Avaluació de materials amb Amiant en Edificis i Instal·lacions que s’imparteix avui en dia a Catalunya.

diploma-identificacio-amiant

Exif_JPEG_PICTURE
Mesurament ambiental en una Nau Industrial

__

També fem mostreigs estàtics ambientals per tal de determinar la presència o no de fibres en suspensió en l’ambient, en aquells espais susceptibles d’estar contaminats. Ja sigui com a complement del informe de identificació (per als casos on surten resultats positius de les mostres preses), o de manera aïllada per estar segurs de les condicions ambientals dels llocs de treball, o espais residencials.

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies