C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Eradicar l’amiant en la UE

El Juliol del 2015, el Comitè Econòmic i Social Europeu va aprovar un dictamen que sota el títol “Eradicar l’Amiant a la UE”, dona tot un seguit de pautes a seguir per tots els països membres de la UE, en relació al tractament i la futura eliminació de tot l’amiant instal·lat en aquests països.

Tot i que adjuntem l’original al final d’aquesta notícia, volem destacar els punts més rellevants del seu contingut de manera resumida.

  • La completa eliminació de tot l’amiant usat i de tots els productes que continguin amiant ha de ser un objectiu prioritari de la Unió Europea. La UE ha de col·laborar amb els agents socials i altres parts interessades a escala Europea, Nacional i Regional per a desenvolupar plans d’acció de gestió i eliminació d’aquest amiant instal·lat.
  • La confecció d’un registre d’edificis amb contingut d’amiant, de manera que treballadors i empreses tinguin aquesta informació abans d’emprendre qualsevol obra de remodelació o conservació en l’edifici (En l’actualitat els col·lectius de llauners, electricistes, paletes son els professionals més exposats a fibres d’amiant, per el seu contacte amb ell des de la desconeixença de la seva presència).
  • L’objectiu és eradicar tot l’amiant instal·lat a finals del 2032.
  • Es considera la possibilitat d’obrir l’accés a finançament públic per aquests plans d’eliminació del amiant instal·lat.
  • Els abocadors per a residus d’amiant no son una solució definitiva, i insta als països a que treballin en l’adreça de trobar la manera tecnològica de fer de les fibres d’amiant una substància inert i sense perills per al ser humà.
  • El finançament de la UE i els incentius dels estats membres dirigits a millorar la eficiència energètica en els edificis, que s’està ja promovent des del nostre país, hauria d’anar vinculada a la eliminació segura del amiant d’aquests edificis.
  • El CESE demana a la Comissió que elabori programes i activitats de sensibilització sobre els riscos relacionats amb l’amiant, i la necessitat de que tot el personal que pugui resultar afectat per els MCA rebi una formació adequada, incloent en aquest grup també a tots els ciutadans de la UE.
  • En altres diferents punts, vol destacar la necessitat d’adoptar els últims avanços tecnològics i mèdics en la matèria, per tal de poder arribar a identificar tots els casos de patologies provocades per l’exposició al amiant, diferenciant-los d’aquesta manera de les Fibrosis Pulmonars Idiopàtiques, doncs recentment s’ha descobert que també una exposició molt baixa i un llarguíssim període de latència pot provocar en un Mesotelioma i/o càncer de pulmó. De la mateixa manera demana la inclusió del càncer de Laringe i Ovari com a relacionats amb l’amiant (el càncer de Laringe ja ha estat inclòs en el quadre de malalties professionals per el RD 1150/2015).
  • Parla dels plans que s’haurien de portar a terme per tal d’ajudar a les víctimes a un més fàcil accés al reconeixement de la seva infermetat, i per tant un camí més fàcil fins al tractament especialitzat i l’adjudicació de les prestacions que li pertoquin, escurçant el dolós camí que avui en dia pateixen els afectats per arribar a aquest punt.

Aquest dictamen no és la primera acció en aquesta adreça que ens be des d’Europa. Ja el Parlament Europeu va emetre el 14 de Març del 2013 una resolució sobre els riscos per a la salut en els llocs de treball amb exposició a l’amiant, i les seves perspectives d’eliminació de tot l’amiant existent (Resolució 2012/2065/INI), on s’enumeraven els diversos problemes relacionats amb aquest mineral, i enumerava tot un seguit de demandes específiques dirigides als legisladors i països Europeus.

Així doncs sembla possible que, en un futur no molt llunyà, la prohibició de l’amiant s’estengui fins i tot al instal·lat i encara en bon estat de conservació (a diferència del que marca la llei avui en dia, on no és obligat de ser retirat si encara es troba dins del anomenat “vida útil”), posant com a termini final l’any 2032. Tal com s’està portant a terme en països com Holanda, que ja ha previst de retirar totes les plaques ondulades de fibrociment, o com a Polònia, únic país amb un pla estratègic de retirada total que va començar l’any 2009.

És molt important l’avís que es dona envers la divulgació i informació, no solament als treballadors exposats, o potencialment exposats, sinó també a la població en general, i és que s’està demostrant, a tenor dels registres mèdics actuals, que la població usuària d’espais amb amiant instal·lat està emmalaltint de Mesotelioma, plaques pleurals i/o altres patologies produïdes exclusivament per l’exposició a fibres d’amiant.

En referència a aquest últim punt, des de Verdmon volem aportar el nostre humil granet de sorra, per el que estem confeccionant tot un seguit d’actuacions a mode de presentacions/xerrades de divulgació en diferents estaments: Empreses, Agrupacions o Gremis, Ajuntaments o escoles de la nostra zona. En aquest sentit podeu posar-vos en contacte amb nosaltres directament al encarregat del departament d’amiant per a preparar una sessió amb vosaltres.

Tot seguit us deixem els enllaços a les dues publicacions esmentades.

Dictamen 2015/C-251/03 del CESE

Resolució del Parlament Europeu 2012/2065/INI

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies