C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Descontaminació d’Espais

VERDMON S.L. és empresa registrada amb codi CNAE 3900: Activitats de descontaminació i Gestió de Residus, i en el nostre departament de biològics, en la seva activitat de DESCONTAMINACIÓ / DESINFECCIÓ d’espais, porta a terme dues activitats principals:

 • La descontaminació / desinfecció i desodorització d’espais interiors per recirculació del aire amb generació de Ozó (O3).
 • La descontaminació/ desinfecció d’espais interiors o exteriors per aplicació de Hipoclorit sòdic.

DESCONTAMINACIÓ PER GENERACIÓ D’OZÓ (O3)

El Ozó, també anomenat O3 o Oxigen Activat o Oxigen Triatòmic, és un component natural del aire net i sec. Té un gran poder desinfectant però està present en el aire normal només en una concentració en volum de 0,000002. El Ozó destrueix per oxidació els Bactèris, Virus i Gèrmens en general, en un 99% convertint els ambients contaminats en oxigenats, respirables i descontaminats.

El Ozó, a més d’acomplir la seva funció desodorant (inhibeix les males olors), és un dels desinfectants més potents que existeixen, amb una acció molt superior a la del Clor, i, per la seva forma d’aplicació (en forma de gas), molt més penetrant que qualsevol altre tractament.

El Ozó es produeix principalment per les descàrregues elèctriques en les tempestes. Industrialment es produeix a través d’un aparell que, provocant una descàrrega elèctrica de gran diferència de potencial, produeix una nova molècula d’oxigen que conté 3 àtoms que actua sobre compostos orgànics, bactèries, virus i fongs destruint-los per oxidació. Un cop el O3 ha reaccionat amb els diferents organismes uni o pluricel·lulars, es descompon tornant a formar O2, el oxigen estable i inert que coneixem.

Com que la seva producció és en forma gasosa, el seu poder de penetració és molt superior i efectiu que qualsevol altre mètode, i és per això que el tractament es fa mitjançant la recirculació del aire existent dins de la cambra a tractar, convertint el O2 present en O3 i desinfectant així totes les superficies i materials inclosos dins la cambra.

Durant el període de tractament no pot haver ningú dins la cambra per que els nivells de concentració d’ozó presents en la cambra poden produir greus efectes sobre la salut de les persones ( pot provocar mutacions, danys reproductius, i danys en les vies respiratòries. A les concentracions a les que s’arriba en els tractaments de xoc, podria produir un edema pulmonar greu). Es necessiten després uns, només 30 minuts, per a poder tornar a ocupar la cambra tractada de manera segura i completament descontaminada.

Les principals aplicacions d’aquest mètode i que ja es porten a terme actualment son:

 • Hospitals (Esterilització de quiròfans)
 • Clíniques
 • Cliniques veterinaries (quiròfans, consultes, espais de recuperació dels animals..)
 • Industria química alimentaria (zones de producció, càmeres frigorífiques, etc).
 • Restauració i alimentació (cuines, càmeres frigorífiques, obradors …)
 • Laboratoris
 • Consultes mèdiques
 • Interior de vehícles de transport de mercaderies alimentàries
 • Interior dels vehícles de flota compartida (diferents conductors per el mateix vehícle).

I ara amb la actual pandèmia del Covid-19, qualsevol àrea compartida per el personal de l’empresa com ara: vestuaris, dutxes i lavabos, menjadors, oficines, llocs d’atenció al públic, etc

DESCONTAMINACIÓ PER HIPOCLORIT SÒDIC

La descontaminació es fa mitjançant l’aplicació de una dilució de Hipoclorit Sòdic actiu (Lleixiu) en una concentració adient feta recentment per tal de desactivar els virus i bactèries presents en les zones d’aplicació.

Aquesta aplicació es pot fer manualment (zones delicades com ara oficines, menjadors o vestuaris)

o mecànicament (grans àrees o superfícies). Disposem de polvoritzadors, atomitzadors i nebulitzadors en fred per a aquestes feines, cosa que ens fa molt efectius per a fer, de manera eficient i ràpida, zones de grans àrees industrials i/o de producció alhora que molt competitius.

Recentment i atès al estat d’emergència viscut per el Covid-19 hem realitzat diferents actuacions en empreses i per a organismes oficials, que han estat objecte de mencions i articles en els mitjans de comunicació locals.

Article a la premsa (SomGranollers)

Reportatge a la TV Local VOTV (Vallès Oriental Televisió)

 

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies