C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Avís legal

 1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la llei 34/2002, d’onze de Juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, a continuació es relacionen les següents dades: L’empresa titular del Domini Web és VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L., amb domicili a aquests efectes a C/. de l’Empordà, 2 bis en el Polígon Industrial El Congost, C.P. 08403 de GRANOLLERS. Numero de C.I.F. B63491260, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 36519, Foli 0071, Secció General, Full 292305, Província B. Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte info@verdmon.com

 1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 1. ÚS DEL PORTAL

www.verdmon.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”) a Internet que pertanyen a VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. o als seus llicenciants als que l’usuari pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat del ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre L’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita, com a conseqüència d’aquest registre, a L’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (2) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i/o il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (3) provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’empresa creadora del lloc web (VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L.), dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, el ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 1. PROTECCIÓ DE DADES

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info@verdmon.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.
Així mateix, VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 1. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. o bé dels seus llicenciants dels que n’ha obtingut permís previ.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. la qual es pot demanar per escrit a l’adreça info@verdmon.com. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 1. MODIFICACIONS

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 1. ENLLAÇOS

En el cas que en www.verdmon.com es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç, pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, de qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Per a consultar com gestionem les galetes en aquesta plana web, podeu consultar Política de galetes.

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 1. GENERALITATS

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i romandran vigents i degudament publicades fins que siguin modificades per altres.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre VERDMON GESTIÓ AMBIENTAL S.L. i el USUARI es regirà per la normativa Espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la Ciutat de Barcelona.

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies