C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Escola Can Rigol

El element amb contingut d’amiant retirat ha estat un sostre de plaques de fibrociment de la sala de calderes de l’escola. Aquest sostre es accessible des d’un terrat i per tant no està ni dona al interior de l’escola.

sostreescolacanrigol

Per tal de no contaminar el interior de l’escola, les plaques extretes es varen acopiar en el terrat del costat dins de bigbag homologat per a residus amb amiant, i aquest es va baixar al carrer per fora amb l’ajut d’un camió grua.

Els treballadors anaven protegits segons legislació, tant per la exposició al amiant com per els treballs en alçada, i mentre varen durar els treballs es va fer presa de mesurament personal. Això vol dir que un dels treballadors porta en tot moment una bomba d’aspiració que recull mostra de l’aire que hi ha al seu voltant en un suport, aquest es porta al laboratori i es fa recompte de les fibres que hi ha en ell. Si el resultat del mesurament és correcte implica que la feina s’ha fet correctament i els procediments emprats han estat els adients per a no provocar dispersió de fibres d’amiant a l’ambient. Per tant es pot dir que l’ambient en el que s’ha treballat està net.

Un cop acabada la feina de desmuntatge, i baixades les plaques amb el camió, els treballadors es varen aspirar amb l’ajut d’aspirador absolut amb filtre d’alta eficiència, es varen posar una segona granota a sobre de la emprada per als treballs i varen baixar al pati on estava ubicada la unitat de descontaminació.

Els resultats del laboratori d’aquest mesurament varen sortir INFERIORS AL LÍMIT DE DETECCIÓ, això vol dir que no havien proutes fibres en el filtre com per a que el mètode ens doni una quantitat exacta. D’això es desprèn que la metodologia emprada va ser la correcta i que no es va produir cap alliberament significatiu de fibres al ambient.

resultatscanrigol

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies