C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Subvenció retirada Amiant

Ja està oberta la convocatòria per a sol·licitar ajuts destinats a la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció amb contingut d’amiant. És a dir que podem demanar que ens subvencionin la retirada dels nostres elements de fibrociment: Teulades, canonades, dipòsits, etc..

La Agencia Catalana de Residus, ha tret aquesta subvenció per a fomentar i procurar que el desmuntatge, retirada i gestió dels elements constructius que continguin amiant es faci amb les optimes condicions ambientals minimitzant el risc que comporta per a la salut pública.

La partida pressupostària és, inicialment, de 1.000.000 € i el termini de presentació de sol·licituds acaba el 29/Novembre/2019. Si bé és cert que es preveu de repetir aquestes subvencions per als propers anys.

BENEFICIARIS:

Tots aquells propietaris de bens immobles amb materials amb contingut d’amiant que impulsin el seu desamiantatge i que siguin: Particulars, Empreses (públiques o privades) i comunitats de veïns.

Les subvencions cobreixen el 100% de la factura emesa per la empresa RERA que farà les feines fins a un màxim de 6000 €. Aquesta dotació cobreix les despeses de desamiantat, el transport i la gestió dels residus, realitzades a partir de la presentació de la sol·licitud.

Els tràmits per a la sol·licitud de la subvenció es fan exclusivament per internet.

REQUISITS NECESSARIS:

  • Retirar l’amiant mitjançant una empresa RERA.
  • Que aquesta gestioni al vostre nom els residus mitjançant empreses autoritzades.
  • Tramitar la documentació de control i seguiment necessària per gestionar els residus segons normativa ( cosa que ha de fer la empresa RERA en nom vostre).
  • La retirada dels residus d’amiant no es pot efectuar fins no estigui presentada la sol·licitud, i dins d’un termini màxim de 24 mesos després de la seva presentació.
  • Que l’obra que comporta la retirada d’amiant disposi de la corresponent sol·licitud de pla de treball a la autoritat laboral (sigui pla de treball específic o genèric)
  • Els sol·licitants han de complir amb les requisits establerts en el punt 3 de les bases reguladores de la subvenció.

QUE HAIG DE FER PER SOL·LICITAR LA MEVA SUBVENCIÓ D’AMIANT?

VERDMON us ajudarà, en tot el que pugui, en el procés de sol·licitud de la vostra subvenció:

Un cop fet i aprovat el pressupost us lliurarem un dossier amb explicacions de com i on sol·licitar la subvenció.

Al mateix temps, o quant es vagin generant, us anirem lliurant la documentació de la nostra part (Document tècnic o memòria de les actuacions, sol·licitud del pla de treball, la seva acta d’aprovació, Full de seguiment residus, etc), de manera que tingueu clar en tot moment que s’ha de fer i com (Els problemes informàtics que poden sorgir pel camí son una altra cosa).

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies