C/. de l'Empordà, 2 Polígon Ind. El Congost 08403-GRANOLLERS

93 843 40 05 info@verdmon.com

Preus orientatius retirada fibrociment

pressupostMoltes vegades ens preguntem el cost de la retirada dels nostres MCA (Materials amb Contingut d’Amiant).  El problema és que en les tasques amb exposició al amiant cada cas és cada cas i s’han de tractar unitàriament. No obstant intentarem des d’aquí explicar una mica quins son els factors que influeixen en gran mesura, donant aquesta orientació de preus de caràcter no vinculant.

En primer lloc hem de saber que en tot moment estem parlant de materials NO friables, es a dir materials on l’amiant està fortament lligat a la seva matriu, com ho és el fibrociment per exemple. La complexitat tant de la feina com de les mesures de seguretat per tal de extreure materials friables fa impossible cap càlcul genèric de preus.

En segon terme, i a partir d’ara parlant sempre de fibrociment, hem de diferenciar les feines que es poden portar a terme en un sol dia i un màxim de quatre treballadors, doncs llavors implica que aquestes feines es poden fer sota l’aprovació d’un pla de treball genèric, sempre que l’escenari del que es tracti estigui reflectit en aquest pla de treball. La quantitat màxima de fibrociment a extreure no pot ser superior a 100 m2, en el cas de plaques ondulades, i/o del seu equivalent en d’altres elements (sempre que així estigui reflectit en el pla de treball genèric aprovat).

Per a calcular un pressupost d’amiant s’han de tenir en compte dues classes de partides: Les fixes i les variables. Les partides fixes (Costos en material de Seguretat i Salut per exemple) son d’aplicació en tots els pressupostos amb independència de les quantitats a retirar, així doncs quant més metres o pes tinguem, menys es notaran aquests costos fixes, fent que el preu per metre quadrat o unitat es redueixi molt.

Sense entrar en detalls de les diferents partides que conformen un pressupost, i per a tenir una idea general dels costos de retirar el nostre fibrociment, a continuació us donem els esperats preus que, encara que essent una aproximació, ens poden donar una molt bona idea del cost de la nostra obra (Preus sense IVA):

Plaques

plaques uralita– Per sota de 50 m2 de plaques accessibles on no es requereixi l’ajut d’una plataforma elevadora de personal = Entre 1.200 – 1.500 €

– de 50 a 100 m2 de plaques accessibles de la mateixa manera = 1.500 – 2000 €

– Per a treballs amb ajut de Plataformes elevadores motoritzades s’aplica el mateix preu només que afegint el preu del lloguer de la esmentada PEM. (uns 250 a 300 € per un dia de lloguer).

– Per a quantitats superiors als 100 m2 i/o a un dia de feina consulteu el preu doncs es redueix molt. (A més quantitat menys preu, a partir de 1000 m2 comença a baixar: Desde 12 a 7 €/m2)

PREUS SENSE IVA, ENTREGUEM ELS PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS EN 24-48 HORES !

Canonades

canonades fibrocimentPer al desmuntatge i retirada de canonades s’ha de tenir en compte si el baixant es pot treure tot sencer en un dia, o s’ha de fer per parts doncs només hi ha un baixant i es necessari que estigui en servei al acabar el dia, doncs en aquest cas s’haurà de confeccionar un pla de treball específic i a més els costos pugen per el fet de l’augment de la ma d’obra. També haurem de tenir en compte si els treballs es faran amb bastida muntada per el promotor de l’obra, o be s’han de fer amb la tècnica de treballs verticals en alçada, doncs el rendiment de treball és molt diferent entre un cas i l’altre. Tot i així, i tenint en compte les anteriors feines que hem realitzat, podem dir que el preu mig per un baixant comunitari d’unes 5 o 6 plantes d’alçada està entre els 1.400 € o 1.900 €.

Dipòsits

diposits fibrocimentPer a la retirada i gestió dels dipòsits de fibrociment una de les coses que hem de tenir en compte és que passin per les portes de manera que es pugui retirar sense haver de trencar-lo. Si és el cas podem donar preus de retirada, en cas contrari s’ha de mirar cada cas en particular, doncs llavors estem transformant el fibrociment en Amiant Friable.

  • Desmuntatge dipòsit petit (<250 litres), embalatge, càrrega, transport i gestió de residus = 125 €/unitat
  • Desmuntatge dipòsit mitjà (250 a 600 litres), embalatge, càrrega, transport i gestió de residus = 200 €/unitat
  • Desmuntatge dipòsit gran (>600 litres), embalatge, càrrega, transport i gestió de residus = 400 €/unitat
  • Desmuntatge dipòsit amb les mateixes condicions però amb molta dificultat atès a la seva ubicació o alçada = 700 €/unitat.
  • Preus per a recollides on hi ha un sol dipòsit, si teniu un grup d’ells consultar el preu, doncs aquest es redueix.

A aquests imports cal sumar-hi un desplaçament:

  • Vallès Oriental, Occidental i Maresme: 125 €
  • Barcelonès, Osona, Baix Llobregat i la Selva: 175 €
  • Bages, Garraf, Alt Penedès i Anoia: 225 €
  • Resta Catalunya: 325 €

Hem de tornar a repetir que és molt difícil donar un preu mitjà en operacions amb exposició al amiant, i el millor sempre és que ens demaneu un pressupost sense cap mena de compromís. Nosaltres estarem encantats de servir-vos, i amb unes poques fotografies i una breu explicació enviada per correu electrònic normalment en tenim prou per fer-vos el vostre pressupost personalitzat.

Volem treballar, però el que més volem és que les feines amb exposició al amiant es facin correctament per a seguretat de tots !

Ús de galetes

Com la majoria de planes d'Internet, aquest lloc web fa servir galetes per a millorar la vostra visita fent els processos més ràpids. Premeu acceptar per treure de pantalla aquest missatge i per donar el vostre consentiment a la acceptació de les galetes i la nostra política de galetes, Avís legal de la web

ACEPTAR
Aviso de cookies